'Όταν παρατηρούμε την πραγματική χρήση μιας λέξης, βλέπουμε κάτι κυμαινόμενο. Στις θεωρήσεις μας αντιπαραθέτουμε σ’ αυτό το κυμαινόμενο πράγμα κάτι σταθερότερο, όπως ο ζωγράφος που απεικονίζει στατικά την αενάως μεταβαλλόμενη όψης ενός τοπίου. Θεωρούμε τη γλώσσα μέσα απ’ το πρίσμα ενός παιχνιδιού που παίζεται με σταθερούς κανόνες. Την παρομοιάζουμε μ’ αυτό το παιχνίδι, τη μετρούμε μ’ αυτό. Όταν θέλουμε, για τους σκοπούς μας, να υποτάξουμε τη χρήση μιας λέξης σε καθορισμένους κανόνες, βάζουμε δίπλα στην κυμαινόμενη χρήση της μιαν άλλη, εκφράζοντας σε κανόνες μια χαρακτηριστική άποψη της πρώτης.'

Λούντβιχ Βιτγκενστάιν, Φιλοσοφική Γραμματική, μτφρ. Κωστής Μ. Κωβαίος, εκδ. Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου