'Γιατὶ ἡ δυστυχία εἵναι ἀποτροπὴ τοῦ τέλους
καὶ ἡ νοσταλγία της συναίσθηση τοῦ τέλους τῶν
      καρπῶν.
Ἥ δυστυχία εἶναι ἡ ἀνηκουστη ἐπιβεβαίωση
τοῦ μυστικοῦ τρόπου ποὺ μέλλεται νὰ εἰπωθεῖ τὸ
      ἄρρητο ἐν καιρῷ καὶ τόπῳ
μέσα σ’ έρωτικὸ κλάμα καὶ  σπασμοὺς σώματος ποὺ λύνεται.
Γιατὶ ἡ δυστυχία εἶναι ἡ ἀνείπωτη ἀπάντηση στὴν
      ἀμετροέπεια τῆς ὕλης.'

Δημήτρης Δημητριάδης, Κατάλογοι 1-4, εκδ. Άγρα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου