'[...] το ορατό είναι η εκδήλωση του αόρατου, ή με άλλους όρους, ο τέλειος Λόγος, όσον αφορά τα αισθητά και τα ορατά, βρίσκεται σε ακριβή αναλογία με εκείνα που είναι μη αισθητά στις αισθήσεις μας και αόρατα στα μάτια μας... και γνωρίζουμε ότι η έμφυτη δύναμη των πραγμάτων έχει δημιουργήσει λέξεις, και ότι υπάρχει μια ακριβής αναλογία ανάμεσα στις ιδέες και στις λέξεις, οι οποίες είναι οι πρώτες μορφές και οι ολοκληρωμένες συνειδητηποιησεις των ιδεών.'

Ελιφάς Λεβί, Δόγμα της Υψηλής Μαγείας, μτφρ. Πέτρος Γράβιγγερ, εκδ. Διμελή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου