Διαμπερής Μεταλλαγή [απόσπασμα]


Ἀπροστάτευτη, ἔνα ὅραμα φλόγας,
ἁπλώθηκες στὸ κάλυμμα τοῦ κρεββατιοῦ,
καθὼς ἀπ’ τὴ φαρέτρα τοῦ πανδαμάτορα
ἀνάβλυζαν ἄστρα λήθης.
Τὰ βλέφαρά σου
ἀνοιγόκλεισαν δύσκολες μέρες.
Μιὰ τρέμη στὴ φωνή σου
ἔκρουσε ἄτολμα τὸ συρμάτινο διάκενο.
Ὁ ἐξωραϊσμὸς τῶν παρορμήσεων
ὑποχώρησε ἄτακτα, συντρίβοντας
τὰ παλιὰ θελήματα, τὸ παλιὸ κέλυφος.
Ἡττηθήκα, ἔλιωσα
ρευστὸς χύθηκα σὲ καινούργια μήτρα.Γιώργος Βoλουδάκης, Νεόδμητο Παρανάλωμα, εκδ. Πλέθρον

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου