Τριγωνομετρία


Ὁ ἔλεγχος τῶν παροξυσμῶν
ὑπόσχεται ἐλευθερία συνειδήσεων
ἐξαγγελία τοῦ κανόνα ἀπό στήθους
στεντόρεια στύση
μία οἰκουμενική ἐξάπλωση τῆς κατηγορικῆς ἐπιταγῆς

ἀλλά ὅταν ὁ Σίσυφος ἐγγυηθεῖ
τοῦ σώματός του ἡ ὀρθή γωνία σφαδάζει
ἐπανακάμπτει ὁ λίθος ἀπό τήν ὑποτείνουσα
τρέμουν τά χέρια
ἀγγίζουν τόν πολύτιμο μοχλό

Ὁ δρόμος, πάνω κάτω, εἶναι ὁ ἴδιος.Γιώργος Βέλτσος, Στην Παράδεισο, εκδ. Πλέθρον

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου