'ἔνεστι δ οἶκτος ἀμαθίᾳ μὲν οὐδαμοῦ,
σοφοῖσι δ ἀνδρῶν· καὶ γᾶρ οὐδ ἀζήμιον
γνώμην ἐνεῖναι τοῖς σοφοῖς λίαν σοφήν.'

'Στους άξεστους συμπόνια δεν υπάρχει,
μόνο στους γνωστικούς· γνώμη δεν έχει
σοφή ο σοφός χωρίς και να υποφέρει.'


Ευρυπίδης, Ηλέκτρα, μτφρ. Τάσος Ρούσσος, εκδ. Κάκτος 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου