'Ἡ ἔλευση τοῦ τυπωμένου βιβλίου, ἀπὸ τὴ μιὰ μεριά, καὶ τῆς ξυλογλυπτικῆς καὶ τῆς χαρακτικῆς, ἀπὸ τὴν ἄλλη, εἶχαν τροποποιήσει τὸ πρόβλημα τῆς ἐπιστημονικῆς ἐπικοινωνίας ἀπὸ τὸν καιρὸ τῆς Ἀναγέννησης, παρόλο ποὺ προκαλεῖ κατάπληξη τὸ πόσο ἐπιτόπια μπορεῖ νὰ εἶναι ἡ ἐπίδραση μιᾶς πρωτότυπης ἐργασίας ἀκόμη καὶ στὸν 16ο αἰώνα. Πρὶν ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ αἰώνα ἡ ἀλληλογραφία ἀνάμεσα στοὺς ἐπιστημονικοὺς ἐρευνητὲς ἔγινε σημαντική -ἰδιαίτερα ἴσως ἀνάμεσα στοὺς ἀστρονόμους, γιὰ τοὺς ὁποίους εἶχε ἀξία ἡ σύγκριση παρατηρήσεων ποὺ γίνονταν σὲ διαφορετικὰ μέρη. Ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Γαλιλαίου ἡ ἀνάπτυξη τῆς σύγχρονης ἐπιστήμης φαίνεται περισσότερο σὰν γενικὸ κίνημα· εἶναι σχεδὸν ἀδύνατο νὰ παραστηθεῖ ὡς περίπτωση μεμονωμένης προσπάθειας. Ἡ πειραματικὴ μέθοδος ἔγινε μόδα ἀνάμεσα σὲ ὁμάδες ἀνθρώπων μέσα καὶ ἔξω ἀπὸ τὰ πανεπιστήμια καὶ ἄνθρωποι, ποὺ προηγουμένως καλλιεργοῦσαν τὴ συλλογὴ παλαιῶν ἀντικειμένων ἤ νομισμάτων, ἄρχισαν νὰ θεωροῦν ἔνδειξη καλλιέργειας τὸ νὰ παίρνουν ὑπὸ τῆν προστασία τους ἐπιστήμονες καὶ πειράματα καὶ νὰ συλλέγουν σπάνια φυτὰ ἤ φυσικὰ παράδοξα. Ἐμφανίστηκαν, ἀνάμεσα στοὺς ἱερωμένους καὶ τοὺς καθηγητὲς τῶν πανεπιστημίων, τοὺς γιατροὺς καὶ τοὺς εὐγενεῖς, ἐνθουσιώδεις ἐρασιτέχνες. Μερικοὺς τοὺς τράβηξε ἡ ἀγάπη γιὰ τὰ ἀξιοθαύμαστα, τὰ μηχανικὰ παιχνίδια ἤ ἡ φανταστικὴ πλευρὰ τὴς φύσης. Φαίνεται μάλιστα ὅτι ἀρκετὰ ἀπὸ τὰ φημισμένα ὀνόματα τοῦ 17ου αίώνα ἀνήκαν στὴν τάξη αύτὴ.'

Herbert Butterfield, Η Καταγωγή της Σύγχρονης Επιστήμης (1300-1800), μτφρ. Ιορδάνης Αρζόγλου & Αντώνης Χριστοδουλίδης, εκδ. Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου