Κάτω ἀπ’ τό κάθε τι ἡ Ἐθνικότητα·
Πίστη σ’ αὐτήν ὀμνύω, κι ἄς εἶναι τοῦτο εὐσέβεια ἤ ἄς μήν εἴναι.
Ὀρκίζομαι: ἄλλο δέ μέ μαγεύει ὅσο αὐτή.
Ἄνδρες, γυναῖκες, πόλεις, ἔθνη ὀμορφαίνουνε μέσα ἀπ’ αὐτήν.

Κάτω ἀπ’ τό κάθε τι ἡ Ἔκφραση τῆς ἀγάπης γι’ ἄνδρες καί γυναῖκες,
(Ὁρκίζομαι· ἔχω πολλούς γνωρίσει τρόπους ἔκφρασης ἀγάπης γι’ ἄνδρες καί γυναῖκες, ἄτονους
          τρόπους, χαλαρούς,
Ἀλλ’ ἀπό σήμερα διαλέγω τούς δικούς μου τρόπους γιά νά ἐκφράσω τήν αγάπη σ’ ἄνδρες καί
          γυναίκες.)

Ὁρκίζομαι πώς θά κρατήσω μέσα μου κάθε ἀρετή ἐτούτης τῆς φυλῆς
(Πεῖτε ὅ,τι θέλετε, ἄξιος αὐτῶν τῶν Πολιτειῶν εἶναι μονάχα ἐκεῖνος πού οἱ τρόποι του ταιριάζουν μέ
          τήν τόλμη καί τή μεγαλειώδη δίνη τῆς Ἀμερικῆς.)

Κάτω ἀπ’ αὐτό ἡ Φύση, τά πράγματα, τά πνεύματα, ἡ ίδιοκτησία κι οἱ κυβερνήσεις μᾶς διδάσκουν,
          τ’ ὁρκίζομαι, διακρίνω ἄλλα διδάγματα,
Κάτω ἀπ’ τό κάθε τι γιά μένα ὑπάρχω ἐγώ, γιά σένα ἐσύ (τό ἴδιο παλιό μονότονο τραγούδι.)


Ουόλτ Ουίτμαν, Στη Γαλάζια Όχθη της Οντάριο, μτφρ. Γιάννης Βαρβέρης, εκδ. Ύψιλον

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου