'Οἱ τίτλοι ὅπως οἱ ἀφιερώσεις, ὅπως τὰ ὀνόματα τῶν δρόμων, ζοῦν μυστηριώδεις ζωές. Ἀπὸ τὸν ἕναν αἰώνα στὸν ἄλλο, ἀπὸ τὴ μιὰ παρακμιακὴ ἐποχὴ στὴν ἄλλη, ἀπὸ τὸ ἕνα ἔθνος στὸ ἄλλο, ἀπὸ τὸ ἕνα κακοσχεδιασμένο παιχνίδι στὸ ἄλλο, ἀπὸ τὴ μιὰ πολιτικά προσχεδιασμένη χειρονομία στὴν ἄλλη, ἡ καταγωγή γίνεται τόσο ψευδαισθητικὴ ὅσο οἱ κόκκοι τῆς ἄμμου. Καὶ ὁ ἀρχικὸς σκοπὸς γίνεται, πάντοτε, ἕνα θέμα πικρῆς εἰκασίας. Ὁποιοσδήποτε ἐπιθυμεῖ νὰ καταδυθεῖ μέσα στὶς ἀκατανόητες περιοχές, ὅπου ἐξωθήθηκαν οἱ μυστικὲς ἀντιστοιχίες ποὺ περιστρέφονται γύρω ἀπὸ τὶς κοιλίες τῆς καρδιᾶς καὶ τὰ πτερύγια τῶν αὐτιῶν ἄλλοτε φιλικῶν καὶ ἀποφασισμένων ἀνθρώπων, μπορεῖ νὰ βρεῖ ὅτι εἶναι ἀπίστευτα δύσκολο νὰ ἀναδυθεῖ. Εἰδικὰ αὐτὸ τὸν καιρό, ποὺ ὅλες οἱ τέχνες, τόσο οἱ ζωντανὲς ὅσο καὶ νεκρές, ἔχουν τελείως οὐδετεροποιηθεῖ. Κι αὐτὸ μὲ ἀρκετὰ συστηματικό τρόπο.'

Γκρέγκορι Τζ. Μαρκόπουλος, Βουστροφηδόν και Άλλα Γραπτά, μτφρ. Νατάσσα Χασιώτη, εκδ. Άγρα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου