'Που εντοπίζουμε τη διαφορά που μας εμποδίζει να βάλουμε τα βαρβαρικά έθνη (τους Ίνκας, τους φαραώ, τον ανατολικό δεσποτισμό κλπ) και τα πολιτισμένα κράτη (τον δυτικό κόσμο) στο ίδιο επίπεδο ή στο ίδιο τσουβάλι; Ανιχνεύουμε αυτή τη διαφορά, καταρχήν στο επίπεδο της εθνοκτονονικής ικανότητας των κρατικών μηχανισμών. Στην πρώτη περίπτωση, αυτή η ικανότητα περιορίζεται όχι από την αδυναμία του κράτους αλλά, αντιθέτως, από τη δύναμή του: η εθνοκτονική πρακτική -η κατάργηση της διαφοράς όταν μετατρέπεται σε αντίθεση- παύει όταν η κρατική ισχύς δεν διατρέχει πλέον κανένα κίνδυνο. Οι Ίνκας ανέχονταν τη σχετική αυτονομία των κοινοτήτων των Άνδεων, εφόσον οι τελευταίες αναγνώριζαν την πολιτική και θρησκευτική εξουσία του Αυτοκράτορα. Επισημαίνουμε, από την άλλη, ότι στη δεύτερη περίπτωση -τα δυτικά κράτη- η εθνοκτονική ικανότητα είναι απεριόριστη, αχαλίνωτη. Είναι ακριβώς γι’ αυτό τον λόγο που μπορεί να οδηγήσει στη γενοκτονία, που μπορεί κανείς πραγματικά να θεωρήσει τον δυτικό κόσμο σαν απολύτως εθνοκτονικό. Αλλά πού προέρχεται κάτι τέτοιο; Τι περιέχει ο δυτικός πολιτισμός που τον καθιστά απείρως πιο εθνοκτονικό από άλλες κοινωνικές μορφές; Είναι το σύστημά του της οικονομικής παραγωγής, για την ακρίβεια ένας χώρος απεριόριστος, ένας χώρος χωρίς συγκεκριμένο τόπο, με την έννοια της συνεχούς απώθησης των συνόρων, ένας άπειρος χώρος συνεχούς παραχάραξης. Αυτό που διαφοροποιεί τη Δύση είναι ο καπιταλισμός ως η αδυναμία παραμονής εντός ενός συνόρου, ως το πέρασμα όλων των συνόρων· είναι ο καπιταλισμός ως ένα σύστημα παραγωγής για το οποίο τίποτα δεν είναι αδύνατο, όντας κάτι τέτοιο ο αυτοσκοπός του: είτε φιλελεύθερη, ιδιωτική, όπως στη Δυτική Ευρώπη, η βιομηχανική κοινωνία, η πιο τρομερή μηχανή καταστροφής. Φυλές, κοινωνίες, άτομα, χώρος, φύση, θάλασσες, δάση, υπέδαφος: όλα είναι χρήσιμα, όλα πρέπει να χρησιμοποιηθούν, όλα πρέπει να είναι παραγωγικά, με την παραγωγικότητα να ωθείται στον μέγιστο βαθμό της έντασής της.'

Πιέρ Κλαστρ, Για την Εθνοκτονία, επιμ. Παναγιώτης Καλαμαράς, εκδ. Ελευθεριακή Κουλτούρα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου