'Η αναπαράσταση της βίας λοιπόν, η αναπαράσταση γεγονότων που έχουν καταγραφεί ως βία, δεν μπορεί κατά τη γνώμη μας να είναι αδιάφορη απέναντι στους λόγους που κάνουν τη βία να συνεχίζει να υπάρχει, και η οποία, πέρα από τις υλικές της διαστάσεις, οφείλεται σε μία αστοχία του λόγου. Μία αστοχία ή ανεπάρκεια του λόγου, η οποία όπως φάνηκε και μέσω της ανάλυσης, ο Levinas προσπαθεί να αντισταθμίσει, μέσω μιας ηθικής της ηθικής, με τον νόμο του προσώπου και την κλήτευση στην ευθύνη για τον άλλον άνθρωπο, όπως επιχειρεί αντίστοιχα, ο Adorno, μέσω του αισθητικού στοχασμού.
   Βέβαια, η αστοχία ή η ανεπάρκεια του λόγου δεν ισοδυναμεί με την πλήρη αδυναμία του λόγου. Η υπενθύμιση της ύπαρξης ενός άλλου το οποίο είναι μη αναγώγιμο στο ίδιο και ωστόσο κάθε άλλο παρά αμελητέο, συμβάλλει κατά τη γνώμη μας, περισσότερο σε μία διορθωτική και επιφυλακτική απέναντι στο ίδιο και λιγότερο σε μια παραλυτική απροσδιοριστία μέσα από την επαφή με τον άλλο. Η έμφαση στο άλλο, μέσα από την οπτική μιας φιλοσοφίας της ετερότητας στο πρότυπο που θέτει ο Levinas, αναδεικνύει ποιότητες, οι οποίες μέσω της επαφής με το άλλο μπορούν να εμπλουτίσουν το ίδιο, χωρίς αυτό να συνεπάγεται την αφομοίωση του άλλου στο ίδιο.
   Η αυτοϋπονόμευση λοιπόν, είναι μία πράξη σεβασμού απέναντι στο άλλο, αλλά και μία πράξη αποδοχής και διάνοιξης. Μέσα από αυτό το πρίσμα  και σε σχέση με την προβληματική μας, ο Ποιητής καλείται να αναγνωρίσει και να διερευνήσει τα όριά του στην προσέγγιση του άλλου, τόσο στο ίδιο όσο και στο άλλο, τόσο στο άλλο που υπάρχει στον ίδιο του τον εαυτό, όσο και στο άλλο που υπάρχει στον άλλο άνθρωπο. Ο Ποιητής μέσα από αυτό το πρίσμα, θέτοντας επί σκηνής σώματα τα οποία έχουν συγκεκριμένους ιστορικούς προσδιορισμούς, λιγότερο ή περισσότερο εμφανείς, αναλαμβάνει ένα αδύνατο έργο δικαιοσύνης.'

Θωμάς Συμεωνίδης, από το δοκίμιο 'Από την Αναπαράσταση της Βίας στη Βία της Αναπαράστασης. Σκέψεις με Αφορμή τη Σκέψη του Emmanuel Levinas' από το Μεταμοντέρνο Σώμα: Οι Αναπαραστάσεις του Σώματος στη Σύγχρονη Τέχνη (μαζί με τους Μαρία Γιαγιάννου, Γιώργο Λαμπράκο και Δημήτρη Νάκο), εκδ. Γαβριηλίδης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου