'Ο Κύριός μας φαίνεται να έχει πίσω του ένα μυστικιστικό φόντο· μιλούσε σαν κάποιος που είχε έρθει από την άλλη πλευρά του Πέπλου. Ο σύγχρονος θεολόγος ελάχιστα γνωρίζει για τον αρχαίο μυστικισμό του Ισραήλ, την Καμπάλα· αλλά η Καμπάλα είναι το κλειδί της μυστικιστικής ερμηνείας της Παλαιάς Διαθήκης καθώς και πολλών χωρίων της Καινής Διαθήκης. Πάρτε, για παράδειγμα, τα τελευταία λόγια της Κυριακής Προσευχής. «Γιατί σε σένα ανήκει η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, σε όλη την αιωνιότητα. Αμήν».
   Τι σημαίνουν τα λόγια αυτά για έναν Καμπαλιστή; Του δείχνουν μιαν εικόνα του κατώτερου τριγώνου του Σεφιροθικού Δέντρου της Ζωής, όπου στην καθορισμένη τους διάταξη είναι κατανεμημένοι οι μυστικιστικοί σταθμοί των Δέκα Θείων Εκπορεύσεων - Νετσά(χ): η νίκη ή δύναμη, Χοντ: η δόξα, Μαλκούθ: το βασίλειο. Στην πραγματικότητα πρόκειται για μιαν ισχυρή επίκληση της καμπαλιστικής μαγείας, με την οποία ο κάθε μάγος σφραγίζει την αύρα του πριν ξεκινήσει οποιοδήποτε μαγικό εγχείρημα: «Α τε Μαλκούθ, βε Γκεντουλά, βε Γκεμπουρά, λε Ολάμ, Αμέν.» Δηλαδή, «Γιατί σε σένα ανήκει η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, σε όλη την αιωνιότητα. Αμήν».'

Ντάιον Φόρτσουν, 'Χριστιανισμός και Μετενσάρκωση' από το Η Άλλη Πλευρά της Ζωής, μτφρ. Γιώργος Μπαλάνος, εκδ. Locus 7

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου