'Τι θα ήταν ο αυτόχθων χωρίς τον αλλογενή του, χωρίς εκείνον τον αγαπητό και ζωτικό αλλογενή που του προμηθεύει το οξυγόνο και τη δυνατότητα για μια γόνιμη υβριδοποίηση; Αν ο θεός δεν είχε εφεύρει τους ακάθαρτους ανθρώπους, ο πολύ καθαρός άνθρωπος δεν θα υπέκειντο σε εκφυλισμό και ξεμώραμα; Ο περιφρονητέος λαός αντιπροσωπεύει για τον βιολογικά καθαρό και ασκητικό λαό την ολοκληρωτική ελευθερία από τις προκαταλήψεις, την ενοχική και σαγηνευτική ελαφρότητα μιας συνείδησης χωρίς παραδόσεις, κοντολογίς όλα εκείνα τα συστατικά της ευκινησίας και της ηδυπάθειας που λείπουν εντελώς στις επαρχιώτικες υπάρξεις, διψασμένες για μοιχεία και περιπέτεια.'

Βλαντιμίρ Γιανκέλεβιτς [Vladimir Jankélévitch], Ο Ναζισμός και το Είναι, επιμ. Παναγιώτης Καλαμαράς & Άννα Τσουλούφη-Λάγιου, εκδ. Ελευθεριακή Κουλτούρα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου