'Ὅλα ὅσα ὁ ἄνθρωπος ἐκθέτει ἤ ἐκφράζει εἶναι σημειώσεις στὸ περιθώριο ἑνός κειμένου ἑνὸς κειμένου ποὺ ἕχει σβηστεῖ ολοσχερῶς. Ἀπὸ τὸ νόημα τῆς σημείωσης ὑποθέτουμε ποιό θὰ πρέπει νὰ ἦταν τὸ νόημα τοῦ κειμένου. Ἀλλἀ ἀπομένει πάντα μιὰ ἀμφιβολία, καὶ τὰ πιθανὰ νοήματα εἶναι πολλά.'

*

  '... καὶ ἡ νύχτα μὲ τὸ σκοτεινό της μυστήριο διάτρητο ἀπὸ ἄστρα.'

*

  'Η ζωὴ εἶναι ὁ δισταγμὸς μεταξὺ ἑνὸς θαύμαστικοῦ καὶ ἑνὸς ἐρωτηματικοῦ. Ἐν τῆ ἀμφιβολία, ὑπάρχει ἡ τελεία.'

*

  'Ὅλες οἱ προτάσεις στὸ βιβλίο τῆς ζωῆς, ἄν διαβαστοῦν μέχρι τὸ τέλος, καταλήγουν σ’ ἕνα ἐρωτηματικό.'

*

  'Τὸ μηδὲν εἶναι ἡ μεγαλύτερη μεταφορά. Ἡ αἰωνιότητα εἶναι ἡ μεγαλύτερη παρομοίωση. Ἡ ὕπαρξη τὸ μεγαλύτερο σύμβολο.'

*

  'Μόνο τὸ πρῶτο βῆμα κοστίζει. Ἀλλὰ ἀφοῦ κάνεις τὸ πρῶτο βῆμα, τὸ δεύτερο εἶναι τὸ πρῶτο βῆμα μετὰ ἀπὸ αὐτό. Πρέπει νὰ τὸ λαμβάνουμε ὑπόψη μας καὶ νὰ μὴν κάνουμε κανένα βῆμα... Ὅλα τὰ βήματα κοστίζουν.'

*

  'Ὁ ποιητὴς ἀξίζει ὅσο τὸ καλύτερο ποίημά του.'

*

  'Δύο καλὰ ποιήματα, ἄν τὰ ὑπολογίσουμε μαζί, δὲν ἀξίζουν περισσότερο ἀπ’ ὅσο τὸ καλύτερο ἀπὸ τὰ δύο.'

*

  'Ὅποιος ἔχει τὰ ἄνθη δὲν ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ Θεό.'

*

  'Καὶ μόνο τὸ γεγονὸς ὅτι ὑπάρχουμε ἀποδεικνύει τὰ πάντα.'Φερνάντο Πεσόα, Marginalia: Αφορισμοί και Αποφθέγματα, μτφρ. Χάρης Βλαβιανός & Μαρία Παπαδήμα, εκδ. Εξάντας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου