'Οὐδεὶς ἀνὴρ εὔψυχος ἀξιοῖ λάθρᾳ
κτεῖναι τὸν ἐχθρόν, ἀλλ᾽ ἰὼν κατὰ στόμα.
τοῦτον δ ὃν ἵζειν φὴς σὺ κλωπικὰς ἕδρας
καὶ μηχανᾶσθαι, ζῶντα συλλαβὼν ἐγὼ
πυλῶν ἐπ ἐξόδοισιν ἀμπείρας ῥάχιν
στήσω πετεινοῖς γυψὶ θοινατήριον.
λῃστὴν γὰρ ὄντα καὶ θεῶν ἀνάκτορα
συλῶντα δεῖ νιν τῷδε κατθανεῖν μόρῳ.'

*

'Κανείς αντριωμένος δεν το θέλει
με δόλο να χτυπήσει τον εχθρό του·
πηγαίνει στ᾽ ανοιχτά, στήθος με στήθος.
Αυτόν που λες πως κρύφιες στήνει ενέδρες
σαν κλέφτης και σοφίζεται καρτέρια,
θα πιάσω ζωντανό και μπρος στις πύλες
θ᾽ αφήσω σουβλισμένο να τον φάνε
τα όρνια. Γιατί όποιος κλέβει ανόσια
τους ναούς των θεών κι αρπάζει ολούθε,
τέτοιος μονάχα θάνατος του πρέπει.'


Ευριπίδης, Ρήσος, μτφρ. Τάσος Ρούσσος, εκδ. Κάκτος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου