'Ὁ πολιτισμός μας εἶναι δομημένος ἐντελῶς γενικὰ στὴν καταπίεση τῶν ἑνορμήσεων. Καθένας ξεχωριστὰ ἔχει ἐκχωρήσει ἕνα τμῆμα τῆς ἰδιοκτησίας του, τῆς ἐξουσιαστικῆς του τελειότητας, τῶν ἐπιθετικῶν καὶ ἐκδικητικῶν τάσεων τῆς προσωπικότητάς του· ἐκ τῶν συνεισφορῶν αὐτῶν προέκυψε ἡ κοινὴ πολιτισμικὴ ἰδιοκτησία ὑλικῶν καὶ πνευματικῶν ἀγαθῶν. Πέρα τῆς βιοτικῆς ἀνάγκης, ἐκεῖνα τὰ ὁποῖα ὤθησαν τὰ μεμονωμένα ἄτομα σὲ αυτὴν τὴν παραίτηση εἶναι ἀκριβῶς τὰ συναγόμενα ἐκ τοῦ ἐρωτισμοῦ οἰκογενειακὰ συναισθήματα. Ἡ παραίτηση καθίστατο κατὰ τὴν πορεία τῆς πολιτισμικῆς ἐξέλιξης συνεχῶς προοδευτικώτερη· οἱ μεμονωμένες πρόοδοί της ἐπικυρώθηκαν ἀπὸ τὴν θρησκεία· τὸ τμῆμα τῆς ἐνορμητικῆς ἱκανοποίησης, ἀπὸ τὸ ὀποῖο εἶχε παραιτηθεῖ κάποιος, προσεφέρθει ὡς θυσία στὴν θεότητα· τὸ δημιουργηθὲν σχετικῶς κτῆμα ἀνακηρύχθηκε σε «ἱερό». Ὅποιος δυνάμει τῆς ἄκαμπτης ἰδιοσυστασίας του δὲν δέχεται νὰ συμπράξει σὲ αὐτὴν τὴν ἐνορμητικῆ καταπίεση βρίσκεται ἀντιμέτωπος μὲ τὴν κοινωνία ὡς «ἐγκληματίας», ὡς «outlaw», ἐὰν ἡ κοινωνική του θέση καὶ οἱ ἐξαίσιες ἱκανότητές του δὲν τοῦ ἐπιτρέψουν νὰ ἐπιβληθεῖ ἐντός της ὡς σπουδαῖος ἄνδρας, ὡς «ἥρωας».'

Σίγκμουντ Φρόιντ, Η «Πολιτισμική» Σεξουαλική Ηθική και η Σύγχρονη Νευρικότητα, μτφρ. Γιάννης Παπαχριστόπουλος, εκδ. Opportuna

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου