'ἀλλ᾽ ἐπὶ πῆμα καὶ χαρὰ
πᾶσι κυκλοῦσιν, οἷον Ἄρ-
κτου στροφάδες κέλευθοι.

Μένει γὰρ οὔτ᾽ αἰόλα
νὺξ βροτοῖσιν οὔτε Κῆρες οὔτε πλοῦτος,
ἀλλ᾽ ἄφαρ βέβακε, τῷ δ᾽ ἐπέρχεται
χαίρειν τε καὶ στέρεσθαι.'


'ΧΟΡΟΣ: Ταρβεῖν μὲν ἔργα δείν᾽ ἀναγκαίως ἔχει,
τὴν δ᾽ ἐλπίδ᾽ οὐ χρὴ τῆς τύχης κρίνειν πάρος.
ΔΗΙΑΝΕΙΡΑ:  Οὐκ ἔστιν ἐν τοῖς μὴ καλοῖς βουλεύμασιν
οὐδ᾽ ἐλπίς, ἥτις καὶ θράσος τι προξενεῖ.

ΧΟ: Ἀλλ᾽ ἀμφὶ τοῖς σφαλεῖσι μὴ ᾽ξ ἑκουσίας
ὀργὴ πέπειρα, τῆς σε τυγχάνειν πρέπει.

ΔΗ: Τοιαῦτα δ᾽ ἂν λέξειεν οὐχ ὁ τοῦ κακοῦ
κοινωνός, ἀλλ᾽ ᾧ μηδέν ἐστ᾽ οἴκοι βαρύ.
'

*

'Αλλά πόνος και χαρά
κυκλικά γυρίζουν σ᾽ όλους
όπως πάνε και γυρίζουν
τ᾽ άστρα του Βοριά σε κύκλους.

Γιατί όπως στους ανθρώπους
μήτε η μαύρη νύχτα μένει,
μήτε συμφορές χάνονται γοργά,
πίκρα και χαρά έτσι σ᾽ όλους
στρέφουν, έρχονται και φεύγουν.'


'ΧΟΡΟΣ: Πρέπει κανείς να τρέμει τις κακές πράξεις,
μα πριν τελειώσουν, να μη χάνει κάθε ελπίδα.
ΔΗΙΑΝΕΙΡΑ: Στις αποφάσεις τις ανέμυαλες η ελπίδα
δεν είναι μπορετό να δώσει θάρρος.
ΧΟ: Γι᾽ αυτούς που άθελα σφάλλουν θυμός πράος
ταιριάζει, τέτοιος πρέπει και σε σένα.
ΔΗ: Έτσι δε θα μιλούσ᾽ ο ένοχος, μα εκείνος
που τίποτα κακό δεν τον βαραίνει.'


Σοφοκλής, Τραχίνιαι, μτφρ. Τάσος Ρούσσος, εκδ. Κάκτος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου